Priser Lagidrett

Futsal, Innefotball, Håndball, Innebandy

Strøtimer

  • Mandager-Torsdager fra kl. 16:00-22:00 kr. 775
  • Alle andre tider kr. 675

Student

  • Mandager-Torsdager fra kl. 16:00-22:00 kr. 675
  • Alle andre tider kr. 575

Fast-Time

  • Se egne priser fast-time

Bestil Strøtimer

Strøtimer kan bestilles på telefon nummer 55 12 32 30 eller via vårt online system.

Alle prisene er strøtime priser basert på 60 min. og pr bane.

Fasttime iNSPORT HALL er basert på en fast periode eks: aug-des, og vil bli forhåndsfakturert.

Du vil da «eie» denne timen, med forehåndsrett på fornyelse.

For mer informasjon/spm vennligst kontakt oss på post@insport.no