Priser Tennis

Strøtimer

  • Mandager-Torsdager fra kl. 16:00-22:00 kr. 330
  • Alle andre tider kr. 230

Medlemmer (BTK)

  • Mandager-Torsdager fra kl. 16:00-22:00 kr. 300
  • Alle andre tider kr. 160

Student

  • Mandager-Torsdager fra kl. 16:00-22:00 kr. 300
  • Alle andre tider kr. 160

Fast-Time/Fritt-Spill

Bestil Strøtimer

Strøtimer kan bestilles på telefon nummer 55 12 32 30 eller via vårt online system.

Pris for leie av tennis racket 50 ,-

Alle prisene er strøtime priser basert på 60 min. og pr bane.

Fasttime iNSPORT HALL er basert på en fast periode eks: aug-des, og vil bli forhåndsfakturert.

Du vil da «eie» denne timen, med forehåndsrett på fornyelse.

For mer informasjon/spm vennligst kontakt oss på post@insport.no