iNSPORT HALL

[table id=1 /]

[table id=2 /]

[table id=3 /]

[table id=4 /]

Alle prisene er basert på 60 min. og pr bane.

Fasttime iNSPORT HALL er basert på en fast periode eks: aug-des, og vil bli forhåndsfakturert.

Du vil da “eie” denne timen, med forehåndsrett på fornyelse.

For mer informasjon/spm vennligst kontakt oss på post@insport.no